Fundacja Akademia Obywatelska

Fundacja Akademia Obywatelska

co możemy dla Ciebie zrobić?
Unmute

Czym się zajmujemy?

faofao
 

SZKOLIMY

pracowników i przedsiębiorców. Inwestujemy w ludzi bo wierzymy, że to oni są najważniejsi. Pokazujemy, jak pozbyć się ograniczeń i uwierzyć, że praca ma znaczenie.

POMAGAMY

osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji i tym, którzy chcą coś zmienić. Wierzymy w przedsiębiorczość, pomagamy zakładać firmy i spółdzielnie socjalne, dajemy wędkę zamiast ryby.

ORGANIZUJEMY

lokalne i międzynarodowe konferencje, poświęcone Ekonomii Społecznej, spotkania dla organizacji pozarządowych, integrujemy środowisko Trzeciego Sektora.

WSPÓŁPRACUJEMY

z samorządami i organizacjami międzynarodowymi, jak ENSIE. Uważamy, że Polska może i powinna skorzystać z doświadczeń innych krajów.

 

Fakty mówią za nas!

2008

rok założenia

11

zrealizowanych projektów

7

projektów w realizacji

120

założonych działalności gospodarczych

11

założonych spółdzielni socjalnych 

 

 

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.

Mahatma Gandhi

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

ofipx110-450

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Niewiele ponad dwa tygodnie dzielą nas od najważniejszego dla sektora obywatelskiego wydarzenia. Już od wielu lat wrzesień kojarzy się z Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, do którego współtworzenia zapraszamy co trzy lata w Warszawie.

Tradycją stało się wpisanie Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych do kalendarza naszych wspólnych świąt. Wspólnie je tworzymy i wspólnie działamy na jego rzecz, aby znowu móc spotkać się w tak szerokim gronie. Po kilkunastu latach rola OFIP-u w budowaniu świadomości społecznej na temat miejsca organizacji pozarządowych w sprawnie działającym państwie jest trudna do przecenienia.
OFIP to również najbardziej znaczące przedsięwzięcie sektora pozarządowego, które promuje jego osiągnięcia w wymiarze ogólnopolskim na zewnątrz. Pokazujemy naszą siłę zjednoczonych wielu organizacji całej opinii publicznej. Spotykamy się, żeby poczuć, że jest nas dużo i że możemy liczyć na siebie wzajemnie: dzielimy się doświadczeniami, spostrzeżeniami, pomysłami.

W tym roku obchodzimy 25 lat wolności. W naturalny sposób prowokuje nas to do podsumowania naszej dotychczasowej działalności i radości z ogromnych postępów, jakie poczynił sektor pozarządowy w Polsce. Z tej okazji działania VII OFIP-u zakrojone zostały na wyjątkowo szeroką skalę. Wrześniowe spotkanie poprzedziły w maju i czerwcu Regionalne Fora Inicjatyw Pozarządowych, które dokonały analizy działania różnych obszarów aktywności oraz wyciągnęły wnioski, które posłużą jako baza dla nakreślenia strategii dla trzeciego sektora w Polsce.
Podczas OFIP-u odbędzie 65 sesji, ponad 50 inicjatyw Tygodnia Obywatelskiego, 70 stoisk na Krakowskim Przedmieściu w ramach Pikniku Inicjatyw Obywatelskich oraz kilka wydarzeń towarzyszących.

Dużą rolę podczas przygotowywania tegorocznego Forum odgrywają lokalność oraz łatwy dostęp do wydarzeń. Fundacja Kuroniówka, która zaopatrywać będzie uczestników w posiłki, korzysta wyłącznie z lokalnych dostawców produktów. Zapewniamy również tłumaczenie sesji plenarnej na język migowy i język angielski. Chcemy stać się maksymalnie otwarci na wszystkich zainteresowanych działaniem oraz inspirować do podejmowania nowych wyzwań i tematów. Biorąc odpowiedzialność za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie tak ważnego wydarzenia, zdecydowaliśmy o kontynuowaniu pobierania opłat od uczestników OFIP-u.

Chcemy promować profesjonalne działania, aktywne organizacje i dobre projekty. Spotykamy się, żeby poczuć, że jest nas dużo i że razem możemy liczyć na innych.
Zapraszamy na VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych Was wszystkich – osoby, którym sprawy społeczne są bliskie. Przedstawicieli inicjatyw obywatelskich i społecznych, lokalnych liderów, osoby działające w ruchach oddolnych i nieformalnych, NGO-sach, instytucjach oraz wszystkich uważających Forum za miejsce dla osób wierzących we wspólne działania na rzecz wspólnej sprawy.

Aktualny program VII OFIP dostępny jest na stronie naszego wydarzenia: www.ofip.eu
Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, rejestracja trwa do końca sierpnia.

Do zobaczenia we wrześniu!
Piotr Frączak i Weronika Czyżewska

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dolina Edukacji w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska rozpoczęły realizację projektu „Bądź aktywny!”. Jest to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

logo2
plakat1033-mCelem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności zawodowej 100 uczestników projektu z terenu woj. podkarpackiego poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe do 31.08.2021 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 743 746,28 PLN

Projekt jest skierowany do osób:
1. posiadających 15-29 lat
2. biernych zawodowo
3. zamieszkujących województwo podkarpackie

Oferowane wsparcie:
1. doradztwo zawodowe w wymiarze 2 h na osobę
2.indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 6 godz
3 poradnictwo grupowe Warsztaty Aktywnego P oszukiwania Pracy w wymiarze 16 godz.,
4. 100 godz. szkolenie zawodowe wraz z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
5. 6 miesięczne staże w wysokości 1033,70 zł netto/brutto miesięcznie

dokumenty do pobrania dla Kandydatów do projektu:

1 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 14.10.2019 r. Nabór będzie trwał do 31.10.2019 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

2 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 1.11.2019 r. Nabór będzie trwał do 15.11.2019 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 1.11.2019 r. do 15.11.2019 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

3 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 16.11.2019 r. Nabór będzie trwał do 04.12.2019r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 16.11.2019 r. do 04.12.2019 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

4 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 05.12.2019 r. Nabór będzie trwał do 20.12.2019 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 05.12.2019 r. do 20.12.2019 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

5 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 21.12.2019  r. Nabór będzie trwał do 31.01.2020r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 21.12.2019 r. do 31.01.2020 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

6 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 01.02.2020   r. Nabór będzie trwał do 02.03.2020 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 01.02.2020  r. do 02.03.2020 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

7 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 03.03.2020 r. Nabór będzie trwał do 31.03.2020 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 03.03.2020 r. do 31.03.2020 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

8 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 01.04.2020 r. Nabór będzie trwał do 22.05.2020 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 01.04.2020 r. do 22.05.2020 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

9 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 23.05.2020  r. Nabór będzie trwał do 09.07.2020 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 23.05.2020  r. do 09.07.2020 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Bądź aktywny!”
Listopad 2019
Grudzień 2019
Styczeń 2020
Luty 2020
Marzec 2020
Kwiecień 2020
Maj 2020
Czerwiec 2020
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020

Fundacja Akademia Obywatelska w partnerstwie z Ligą Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie rozpoczęła realizację projektu pt. „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro”

Jest to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 185 osób poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych do 30.06.2019r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 657 603,36 PLN

Dokumenty do pobrania:

 

fepr-pl-podk-ueefsi

Fundacja Akademia Obywatelska rozpoczęła realizację projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę”. Jest to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Priorytet VII Regionalny rynek Pracy
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Celem głównym projektu zwiększenie konkurencyjności zawodowej 63 uczestniczek projektu z terenu woj. podkarpackiego poprzez wyposażenie je w kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 596 444,02 PLN
Grupa docelowa: Uczestnikiem projektu może być kobieta, spełniająca jednocześnie następujące kryteria:
a) zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego,
b) jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo lub bezrobotną nie zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy,
c) ukończony 29 r.ż. w dniu zgłoszenia do projektu.

Działania przewidziane w projekcie:
a) Opracowanie IPD podczas doradztwa zawodowego w wymiarze 6 godz.,
b) indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 8 godz
c) poradnictwo grupowe Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy w wymiarze 24 godz.,
d) szkolenie zawodowe wraz z egzaminem potwierdzającym umiejętności,
e) 8-miesięczne staże wysokości 1750 zł brutto brutto na miesiąc,
f) Pośrednictwo pracy.

Udział jest bezpłatny!

logo

Co nowego?

21.08.2019 r.

Rozeznanie rynku (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Fundacja Akademia Obywatelska zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Rozeznanie rynku 1
Rozeznanie rynku 2
Umowa o przeprowadzenie szkoleń zawodowych 1
Umowa o przeprowadzenie szkoleń zawodowych 2

 

6.11.2018 r.

Informacja o wynikach rekrutacji na szkolenie operator podestów ruchomych przejezdnych w ramach projektu „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro” trwającego od 17.09.2018 r. do 5.11.2018 r. GRATULUJEMY!!!

Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

Ranking

 

14.09.2018 r.

Fundacja Akademia Obywatelska w ramach projektu „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro” rozpoczyna rekrutację na szkolenie operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego. Rekrutacja na szkolenie będzie trwała od 17.09.2018 r. do 31.10.2018 r. Fundacja Akademia Obywatelska informuje, iż w przypadku braku wystarczającej ilości chętnych rekrutacja zostanie przedłużona. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu.

 

Wierzymy, że nasza praca ma sens

Wasza praca wypełni dużą część waszego życia i jedynym sposobem, aby być naprawdę usatysfakcjonowanym, jest robienie czegoś, w co wierzycie, że jest czymś wielkim. Jedynym sposobem na robienie wielkich rzeczy jest robienie czegoś, co się kocha. Jeśli jeszcze tego nie znaleźliście – szukajcie dalej. Nie idźcie na kompromisy. Jak w wielu przypadkach, serce powie wam, kiedy to znajdziecie. Jak w każdym dobrym związku, będzie coraz lepiej wraz z mijającymi latami. Więc szukajcie, aż znajdziecie. Nie idźcie na kompromisy.

Steve Jobs

Artykuły

Mapa Przeworska

mapa_A3 kopiamapa_A3 kopia

To jeden z licznych zabytków Przeworska nieco zapomniany i niedoceniany zarówno przez mieszkańców miasta jak i turystów. Takich postumentów na terenie Podkarpacia jest wiele a ich geneza wiąże się z licznymi wojennymi zawieruchami jakie przeszły przez ziemie Rzeczpospolitej. Najstarsze postumenty sięgają czasów Potopu Szwedzkiego. Ludność w podzięce za uratowanie losów miast i miasteczek przed najeźdźcami  formowała takie budowle dla uczczenia pamięci poległych bądź upamiętnienia  odniesionego zwycięstwa.

Kopiec tatarski. Źróło: fragment pocztówki

Kopiec tatarski. Źróło: fragment pocztówki

Kopiec Tatarski znajduje się we wschodniej części miasta, przy dawnym szlaku wiodącym na Ruś a swoje powstanie zawdzięcza najazdom wojsk chana z 1624r, który pustoszył pobliskie wioski i miasta. Tatarzy Krymscy w ogromnej sile liczącej 10,000 wojowników pod dowództwem Kantymira Murzy plądrowali centralne ziemie Rzeczpospolitej docierając aż do Sandomierza, w drodze powrotnej zdobyli Krosno by zatrzymać się u bram Przeworska paląc przy tym kilka okolicznych wsi i kościołów. Istnieje kilka legend tego wydarzenia, częściowo sprzecznych, częściowo uzupełniających się.

Jedna z nich zapisana w kronikach miejscowego klasztoru Bernardynów pochodząca z 1634r ukazuje zawiłości ludzkiego życia, braterstwo i najwyższą cenę jaką można zapłacić za szczerą przyjaźń. Dwaj chłopcy wzięci przed latami w jasyr spotkali się ponownie, tym razem po przeciwnych stronach konfliktu. Jeden z nich wykupiony wrócił do kraju, drugi wychowany przez Tatarów dowodził wojskami tatarskimi.  Wydarzenia datuję się na 5.IV. 1624, kiedy jedna z ord tatarskich zapuściła się pod Przeworsk w nadziei na zdobycie łupów jeden z gwardian rozpoznał wśród Tatarów swojego przyjaciela, który przyrzekł przyjacielowi ocalenie miasta.

Nakazał bić w bębny co oznaczało przybycie polskiej odsieczy i sugerować o braku możliwości sforsowania murów miasta. Tatarzy dostrzegli podstęp swojego przywódcy i zabili go w zemście za brak możliwości zdobycia bogactw. Wg różnych przekazów wódz miał zostać powieszony pod Jarosławiem, wg innego przekazu zginął pod Przeworskiem. Na pamiątkę ocalenia miasta i ludności mieszkańcy usypali kopiec a na jego szczycie postawili kapliczkę. Na pamiątkę tragicznych wydarzeń corocznie w Wielki Czwartek przedstawiciele cechu kominiarzy chodzili po mieście i bili w wielki bęben. Niestety tradycja nie została zachowana.

Pierwotny kształt nasypu przypominał ostrosłup ścięty na rzucie prostokąta o wymiarach 16mx6m, taras ściętego stożka miał wymiary 4mx2m i wysokość 4m. Na szczycie kopca stoi murowana kolumna o wysokości 3,5m zakończona kapliczką z drewnianą figurką Chrystusa Frasobliwego pochodzącą z XVIIw. Z czasem kopiec i kolumna uległa zniszczeniu, figurka Chrystusa zaginęła a w jej miejsce postawiono figurkę Matki Bożej, która od tej pory sprawuje pieczę nad miastem.  

Przeworsk choć dziś niewielkie miasto przed wiekami szczycić się mogło bogactwem i bogatą historią czego dowodem są liczne zabytki architektoniczne wychodzące spod ręki wiodących w owych czasach inżynierów. Pierwsze wzmianki o osadzie datowane są na rok 1280 a uzyskane prawa nadane przez kolejnych władców przyczyniały się do rozwoju miasta.

Fot. Robert Bartnik

Fot. Robert Bartnik

Przełomowym był rok 1393 w którym z rąk króla Władysława Jagiełły miasto uzyskało przywilej lokalizacyjny. Przez kilka następnych wieków Przeworsk pozostawał w rękach prywatnych znamienitych rodów Tarnowskich, Kostków, Ostrogskich i Lubomirskich. Najdłużej w rękach tych ostatnich i to z tym rodem wiąże się bogata historia Zespołu Pałacowo – Parkowego. W 12 hektarowym parku powstał kompleks budynków: pałac, dwie oficyny kordegarda i reprezentacyjna brama, oranżeria, dom ogrodnika, stajnia zaprzęgowych i powozownia z domem koniuszego. Zespół dworski został nabyty przez księżną Izablelę Lubomiską, panią Łańcuta a następnie przekazany Henrykowi Lubomirskiemu. Przy pracach związanych z rozbudową i przebudową pałacyku mieli swój udział wiodący architekci ówczesnej epoki: Jan Griesmayer i Christian Piotr Aigner oraz sztukator Fryderyk Bauman. Budowę pałacu ukończono w 1807r zastępując późnorenesansową budowlę o charakterze obronnym nadając mu kształt niewielkiego pałacyku o charakterze angielskiego klasycyzmu.

Wraz z przebudową charakter zmienił także ogród. Z włoskiego podzielonego na kwatery użytkowe na kompozycję składają się drzewa egzotyczne platany i tulipanowce a unikalną aleję tworzą graby. Wyważona i uzupełniająca się konstrukcja bryły z podcieniami w których urządzono galerię rzeźby doskonale łączyły się ze skromnym i klasycznym wystrojem wnętrz. Imponująca kolekcja sztuki i bogate księgozbiory zgromadzone przez ówczesnego właściciela budziły zachwyt i podziw licznie przybywających gości.

Fot. Robert Bartnik

Fot. Robert Bartnik

Tak piękny i gustowny zespół zamkowy gościł m.in. francuskiego poetę  Honoré de Balzaca i przyjaciela Jerzego Lubomirskiego Zygmunta Krasińskiego. Kolejne przebudowy pałacu podnosiły jego prestiż i komfort a znaczny udział w pracach inżynierskich miał inż. Józef Bem, późniejszy bohater Węgier i generał wojsk polskich, projektując system Meinsnera (nawiew ogrzanym powietrzem) funkcjonujący do dziś. Ostatnie prace przy przebudowie obiektu miały miejsce w 1923r. opracowane przez architekta Józefa Gałęzowskiego, wcześniejsze koncepcje z niewiadomych przyczyn nie doczekały się realizacji.

Lata II wojny światowej nie poczyniły istotnych strat w zabudowie jednak jego wyposażenie uległo znacznemu uszczerbkowi w wyniku grabieży niemieckich okupantów, stacjonującej Armii Czerwonej i miejscowej ludności. ocalałą część przekazano w ręce innych jednostek muzealnych m.in. Muzeum – Zamku w Łańcucie i Muzeum Narodowego w Warszawie.

Od początku lat 70. prowadzono kompleksową konserwację i rewaloryzację pałacu przeznaczając go na cele muzealne. Po ukończeniu w połowie lat 80. pełnej konserwacji wnętrz pałacowych, na I piętrze urządzono ekspozycję muzealną, na której eksponowana jest część dawnego wyposażenia uzupełniona zakupami na rynku antykwarycznym. Muzeum nawiązało także kontakty z potomkami ostatniego ordynata Andrzeja Lubomirskiego i tą drogą gromadzi również pamiątki i archiwalia związane z historią rodu książąt Lubomirskich z Przeworska.

Przeworsk malownicze położone miasteczko na Pogórzu Rzeszowskim otoczone rzeką Mleczką od wieków wpisuje się w historię Podkarpacia. Pierwsze wzmianki o osadzie sięgają XIIIw na miejscu dawnego grodu ruskiego na przecięciu ważnych szlaków. Dzięki licznym przywilejom i utworzeniu w XVw powiatu sądowego Przeworsk stał się drugim ośrodkiem miejskim na ziemi przemyskiej. Nie dziwią zatem liczne zabytki ciekawe pod względem architektonicznym a przede wszystkim bogate historycznie. Na przestrzeni dziejów władcami Przeworska były najznamienitsze rody polskie: Tarnowskich, Ostrogskich i Lubomirskich. Dzięki tym ostatnim nabrał charakteru i kunsztu. Przy pracach związanych z budową rezydencji, parków brali udział znani i cenieni ze swego kunsztu architekci Jan Griesmayer i Christian Piotr Aigner oraz sztukator Fryderyk Bauman.

Wiek XV i XVI to rozkwit miasta, stało się centrum życia towarzyskiego, handlu i rzemiosła. Niestety, burzliwe dzieje Rzeczypospolitej również na Przeworsku odcisnęły swe piętno. Miasto pustoszone przez najazdy Tatarskie, wojska Kozackie a także szwedzkie podczas potopu (pod Przeworskiem obozował król Karol X) przyczyniło się do powolnego upadku miasta. Dalszych zniszczeń dokonały liczne pożary i epidemie. Pierwszy rozbiór Polski i panowanie cesarzy austriackich doprowadziło do ruiny cechy rzemiosł a wysokie podatki skutecznie hamowały rozwój miasta.

Historia nie była łaskawa, burzliwe dzieje rysowały rozwój regionu i miasta. Przeworsk położony w malowniczym miejscu jest obecnie prężnym ośrodkiem kultury, nauki i turystyki. Stanowi bardzo ciekawą ofertę dla turystyki kulturowej i krajoznawczej. Miasto a dokładnie Sanktuarium Grobu Bożego stanowi miejsce lokalnego kultu dokąd przybywają liczne pielgrzymki. W 2013 udostępniono platformę widokową na wieży przeworskiego ratusza, skąd podziwiać można zapierająca dech w piersi panoramę miasta. We wspomnianym ratuszu znajduje się także Euroregionalne Centrum Informacji Turystycznej.

Przez Przeworsk przebiegają szlaki turystyczne: Via Regia – odcinek Drogi Świętego Jakuba – szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii, Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich – szlak łączący miejscowości, w których istnieją po dziś dzień rezydencje lub znaczące obiekty ufundowane przez Lubomirskich, Szlak Frontu Wschodniego I wojny światowej, Szlak Architektury Drewnianej (Trasa łącznikowa Przeworsk – Lubaczów), Trasa rowerowa: Przeworsk – Studzian – Nowosielce – Białoboki – Ostrów – Mikulice – Krzeczowice – Urzejowice – Przeworsk). Jednym słowem Przeworsk to mieszanka historii, walorów turystycznych i nowoczesności.

Skontaktuj się z nami!