Fundacja Akademia Obywatelska

Fundacja Akademia Obywatelska

co możemy dla Ciebie zrobić?
Unmute

Czym się zajmujemy?

faofao
 

SZKOLIMY

pracowników i przedsiębiorców. Inwestujemy w ludzi bo wierzymy, że to oni są najważniejsi. Pokazujemy, jak pozbyć się ograniczeń i uwierzyć, że praca ma znaczenie.

POMAGAMY

osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji i tym, którzy chcą coś zmienić. Wierzymy w przedsiębiorczość, pomagamy zakładać firmy i spółdzielnie socjalne, dajemy wędkę zamiast ryby.

ORGANIZUJEMY

lokalne i międzynarodowe konferencje, poświęcone Ekonomii Społecznej, spotkania dla organizacji pozarządowych, integrujemy środowisko Trzeciego Sektora.

WSPÓŁPRACUJEMY

z samorządami i organizacjami międzynarodowymi, jak ENSIE. Uważamy, że Polska może i powinna skorzystać z doświadczeń innych krajów.

 

Fakty mówią za nas!

2008

rok założenia

11

zrealizowanych projektów

7

projektów w realizacji

120

założonych działalności gospodarczych

11

założonych spółdzielni socjalnych 

 

 

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.

Mahatma Gandhi

VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

ofipx110-450

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Niewiele ponad dwa tygodnie dzielą nas od najważniejszego dla sektora obywatelskiego wydarzenia. Już od wielu lat wrzesień kojarzy się z Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, do którego współtworzenia zapraszamy co trzy lata w Warszawie.

Tradycją stało się wpisanie Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych do kalendarza naszych wspólnych świąt. Wspólnie je tworzymy i wspólnie działamy na jego rzecz, aby znowu móc spotkać się w tak szerokim gronie. Po kilkunastu latach rola OFIP-u w budowaniu świadomości społecznej na temat miejsca organizacji pozarządowych w sprawnie działającym państwie jest trudna do przecenienia.
OFIP to również najbardziej znaczące przedsięwzięcie sektora pozarządowego, które promuje jego osiągnięcia w wymiarze ogólnopolskim na zewnątrz. Pokazujemy naszą siłę zjednoczonych wielu organizacji całej opinii publicznej. Spotykamy się, żeby poczuć, że jest nas dużo i że możemy liczyć na siebie wzajemnie: dzielimy się doświadczeniami, spostrzeżeniami, pomysłami.

W tym roku obchodzimy 25 lat wolności. W naturalny sposób prowokuje nas to do podsumowania naszej dotychczasowej działalności i radości z ogromnych postępów, jakie poczynił sektor pozarządowy w Polsce. Z tej okazji działania VII OFIP-u zakrojone zostały na wyjątkowo szeroką skalę. Wrześniowe spotkanie poprzedziły w maju i czerwcu Regionalne Fora Inicjatyw Pozarządowych, które dokonały analizy działania różnych obszarów aktywności oraz wyciągnęły wnioski, które posłużą jako baza dla nakreślenia strategii dla trzeciego sektora w Polsce.
Podczas OFIP-u odbędzie 65 sesji, ponad 50 inicjatyw Tygodnia Obywatelskiego, 70 stoisk na Krakowskim Przedmieściu w ramach Pikniku Inicjatyw Obywatelskich oraz kilka wydarzeń towarzyszących.

Dużą rolę podczas przygotowywania tegorocznego Forum odgrywają lokalność oraz łatwy dostęp do wydarzeń. Fundacja Kuroniówka, która zaopatrywać będzie uczestników w posiłki, korzysta wyłącznie z lokalnych dostawców produktów. Zapewniamy również tłumaczenie sesji plenarnej na język migowy i język angielski. Chcemy stać się maksymalnie otwarci na wszystkich zainteresowanych działaniem oraz inspirować do podejmowania nowych wyzwań i tematów. Biorąc odpowiedzialność za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie tak ważnego wydarzenia, zdecydowaliśmy o kontynuowaniu pobierania opłat od uczestników OFIP-u.

Chcemy promować profesjonalne działania, aktywne organizacje i dobre projekty. Spotykamy się, żeby poczuć, że jest nas dużo i że razem możemy liczyć na innych.
Zapraszamy na VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych Was wszystkich – osoby, którym sprawy społeczne są bliskie. Przedstawicieli inicjatyw obywatelskich i społecznych, lokalnych liderów, osoby działające w ruchach oddolnych i nieformalnych, NGO-sach, instytucjach oraz wszystkich uważających Forum za miejsce dla osób wierzących we wspólne działania na rzecz wspólnej sprawy.

Aktualny program VII OFIP dostępny jest na stronie naszego wydarzenia: www.ofip.eu
Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, rejestracja trwa do końca sierpnia.

Do zobaczenia we wrześniu!
Piotr Frączak i Weronika Czyżewska

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dolina Edukacji w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska rozpoczęły realizację projektu „Bądź aktywny!”. Jest to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

logo2
plakat1033-mCelem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności zawodowej 100 uczestników projektu z terenu woj. podkarpackiego poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe do 31.08.2021 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 743 746,28 PLN

Projekt jest skierowany do osób:
1. posiadających 15-29 lat
2. biernych zawodowo
3. zamieszkujących województwo podkarpackie

Oferowane wsparcie:
1. doradztwo zawodowe w wymiarze 2 h na osobę
2.indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 6 godz
3 poradnictwo grupowe Warsztaty Aktywnego P oszukiwania Pracy w wymiarze 16 godz.,
4. 100 godz. szkolenie zawodowe wraz z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
5. 6 miesięczne staże w wysokości 1033,70 zł netto/brutto miesięcznie

dokumenty do pobrania dla Kandydatów do projektu:

1 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 14.10.2019 r. Nabór będzie trwał do 31.10.2019 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

2 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 1.11.2019 r. Nabór będzie trwał do 15.11.2019 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 1.11.2019 r. do 15.11.2019 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

3 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 16.11.2019 r. Nabór będzie trwał do 04.12.2019r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 16.11.2019 r. do 04.12.2019 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

4 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 05.12.2019 r. Nabór będzie trwał do 20.12.2019 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 05.12.2019 r. do 20.12.2019 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

5 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 21.12.2019  r. Nabór będzie trwał do 31.01.2020r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 21.12.2019 r. do 31.01.2020 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

6 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 01.02.2020   r. Nabór będzie trwał do 02.03.2020 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 01.02.2020  r. do 02.03.2020 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

7 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 03.03.2020 r. Nabór będzie trwał do 31.03.2020 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 03.03.2020 r. do 31.03.2020 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

8 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 01.04.2020 r. Nabór będzie trwał do 22.05.2020 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 01.04.2020 r. do 22.05.2020 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

9 gr.

Dolina Edukacji Sp. zoo wraz z Fundacją Akademia Obywatelska ogłasza nabór do projektu Bądź aktywny! termin rozpoczęcia naboru to 23.05.2020  r. Nabór będzie trwał do 09.07.2020 r. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu

Informacja o wynikach rekrutacji projektu Bądź aktywny! trwającego od 23.05.2020  r. do 09.07.2020 r. GRATULUJEMY!!! Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Bądź aktywny!”
Listopad 2019
Grudzień 2019
Styczeń 2020
Luty 2020
Marzec 2020
Kwiecień 2020
Maj 2020
Czerwiec 2020
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021

Fundacja Akademia Obywatelska w partnerstwie z Ligą Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie rozpoczęła realizację projektu pt. „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro”

Jest to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 185 osób poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych do 30.06.2019r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 657 603,36 PLN

Dokumenty do pobrania:

 

fepr-pl-podk-ueefsi

Fundacja Akademia Obywatelska rozpoczęła realizację projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę”. Jest to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Priorytet VII Regionalny rynek Pracy
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Celem głównym projektu zwiększenie konkurencyjności zawodowej 63 uczestniczek projektu z terenu woj. podkarpackiego poprzez wyposażenie je w kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 596 444,02 PLN
Grupa docelowa: Uczestnikiem projektu może być kobieta, spełniająca jednocześnie następujące kryteria:
a) zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego,
b) jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo lub bezrobotną nie zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy,
c) ukończony 29 r.ż. w dniu zgłoszenia do projektu.

Działania przewidziane w projekcie:
a) Opracowanie IPD podczas doradztwa zawodowego w wymiarze 6 godz.,
b) indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 8 godz
c) poradnictwo grupowe Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy w wymiarze 24 godz.,
d) szkolenie zawodowe wraz z egzaminem potwierdzającym umiejętności,
e) 8-miesięczne staże wysokości 1750 zł brutto brutto na miesiąc,
f) Pośrednictwo pracy.

Udział jest bezpłatny!

logo

Co nowego?

21.08.2019 r.

Rozeznanie rynku (niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Fundacja Akademia Obywatelska zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Rozeznanie rynku 1
Rozeznanie rynku 2
Umowa o przeprowadzenie szkoleń zawodowych 1
Umowa o przeprowadzenie szkoleń zawodowych 2

 

6.11.2018 r.

Informacja o wynikach rekrutacji na szkolenie operator podestów ruchomych przejezdnych w ramach projektu „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro” trwającego od 17.09.2018 r. do 5.11.2018 r. GRATULUJEMY!!!

Informujemy, że będziemy się kontaktować telefonicznie w celu przedstawienia harmonogramu wsparcia.

Ranking

 

14.09.2018 r.

Fundacja Akademia Obywatelska w ramach projektu „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro” rozpoczyna rekrutację na szkolenie operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego. Rekrutacja na szkolenie będzie trwała od 17.09.2018 r. do 31.10.2018 r. Fundacja Akademia Obywatelska informuje, iż w przypadku braku wystarczającej ilości chętnych rekrutacja zostanie przedłużona. Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu przy ulicy Orzeszkowej 7 (I piętro) w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 16.00 przez personel projektu.

 

Wierzymy, że nasza praca ma sens

Wasza praca wypełni dużą część waszego życia i jedynym sposobem, aby być naprawdę usatysfakcjonowanym, jest robienie czegoś, w co wierzycie, że jest czymś wielkim. Jedynym sposobem na robienie wielkich rzeczy jest robienie czegoś, co się kocha. Jeśli jeszcze tego nie znaleźliście – szukajcie dalej. Nie idźcie na kompromisy. Jak w wielu przypadkach, serce powie wam, kiedy to znajdziecie. Jak w każdym dobrym związku, będzie coraz lepiej wraz z mijającymi latami. Więc szukajcie, aż znajdziecie. Nie idźcie na kompromisy.

Steve Jobs

Artykuły

Mapa Przeworska

mapa_A3 kopiamapa_A3 kopia

To jeden z licznych zabytków Przeworska nieco zapomniany i niedoceniany zarówno przez mieszkańców miasta jak i turystów. Takich postumentów na terenie Podkarpacia jest wiele a ich geneza wiąże się z licznymi wojennymi zawieruchami jakie przeszły przez ziemie Rzeczpospolitej. Najstarsze postumenty sięgają czasów Potopu Szwedzkiego. Ludność w podzięce za uratowanie losów miast i miasteczek przed najeźdźcami  formowała takie budowle dla uczczenia pamięci poległych bądź upamiętnienia  odniesionego zwycięstwa.

Kopiec tatarski. Źróło: fragment pocztówki

Kopiec tatarski. Źróło: fragment pocztówki

Kopiec Tatarski znajduje się we wschodniej części miasta, przy dawnym szlaku wiodącym na Ruś a swoje powstanie zawdzięcza najazdom wojsk chana z 1624r, który pustoszył pobliskie wioski i miasta. Tatarzy Krymscy w ogromnej sile liczącej 10,000 wojowników pod dowództwem Kantymira Murzy plądrowali centralne ziemie Rzeczpospolitej docierając aż do Sandomierza, w drodze powrotnej zdobyli Krosno by zatrzymać się u bram Przeworska paląc przy tym kilka okolicznych wsi i kościołów. Istnieje kilka legend tego wydarzenia, częściowo sprzecznych, częściowo uzupełniających się.

Jedna z nich zapisana w kronikach miejscowego klasztoru Bernardynów pochodząca z 1634r ukazuje zawiłości ludzkiego życia, braterstwo i najwyższą cenę jaką można zapłacić za szczerą przyjaźń. Dwaj chłopcy wzięci przed latami w jasyr spotkali się ponownie, tym razem po przeciwnych stronach konfliktu. Jeden z nich wykupiony wrócił do kraju, drugi wychowany przez Tatarów dowodził wojskami tatarskimi.  Wydarzenia datuję się na 5.IV. 1624, kiedy jedna z ord tatarskich zapuściła się pod Przeworsk w nadziei na zdobycie łupów jeden z gwardian rozpoznał wśród Tatarów swojego przyjaciela, który przyrzekł przyjacielowi ocalenie miasta.

Nakazał bić w bębny co oznaczało przybycie polskiej odsieczy i sugerować o braku możliwości sforsowania murów miasta. Tatarzy dostrzegli podstęp swojego przywódcy i zabili go w zemście za brak możliwości zdobycia bogactw. Wg różnych przekazów wódz miał zostać powieszony pod Jarosławiem, wg innego przekazu zginął pod Przeworskiem. Na pamiątkę ocalenia miasta i ludności mieszkańcy usypali kopiec a na jego szczycie postawili kapliczkę. Na pamiątkę tragicznych wydarzeń corocznie w Wielki Czwartek przedstawiciele cechu kominiarzy chodzili po mieście i bili w wielki bęben. Niestety tradycja nie została zachowana.

Pierwotny kształt nasypu przypominał ostrosłup ścięty na rzucie prostokąta o wymiarach 16mx6m, taras ściętego stożka miał wymiary 4mx2m i wysokość 4m. Na szczycie kopca stoi murowana kolumna o wysokości 3,5m zakończona kapliczką z drewnianą figurką Chrystusa Frasobliwego pochodzącą z XVIIw. Z czasem kopiec i kolumna uległa zniszczeniu, figurka Chrystusa zaginęła a w jej miejsce postawiono figurkę Matki Bożej, która od tej pory sprawuje pieczę nad miastem.  

Przeworsk choć dziś niewielkie miasto przed wiekami szczycić się mogło bogactwem i bogatą historią czego dowodem są liczne zabytki architektoniczne wychodzące spod ręki wiodących w owych czasach inżynierów. Pierwsze wzmianki o osadzie datowane są na rok 1280 a uzyskane prawa nadane przez kolejnych władców przyczyniały się do rozwoju miasta.

Fot. Robert Bartnik

Fot. Robert Bartnik

Przełomowym był rok 1393 w którym z rąk króla Władysława Jagiełły miasto uzyskało przywilej lokalizacyjny. Przez kilka następnych wieków Przeworsk pozostawał w rękach prywatnych znamienitych rodów Tarnowskich, Kostków, Ostrogskich i Lubomirskich. Najdłużej w rękach tych ostatnich i to z tym rodem wiąże się bogata historia Zespołu Pałacowo – Parkowego. W 12 hektarowym parku powstał kompleks budynków: pałac, dwie oficyny kordegarda i reprezentacyjna brama, oranżeria, dom ogrodnika, stajnia zaprzęgowych i powozownia z domem koniuszego. Zespół dworski został nabyty przez księżną Izablelę Lubomiską, panią Łańcuta a następnie przekazany Henrykowi Lubomirskiemu. Przy pracach związanych z rozbudową i przebudową pałacyku mieli swój udział wiodący architekci ówczesnej epoki: Jan Griesmayer i Christian Piotr Aigner oraz sztukator Fryderyk Bauman. Budowę pałacu ukończono w 1807r zastępując późnorenesansową budowlę o charakterze obronnym nadając mu kształt niewielkiego pałacyku o charakterze angielskiego klasycyzmu.

Wraz z przebudową charakter zmienił także ogród. Z włoskiego podzielonego na kwatery użytkowe na kompozycję składają się drzewa egzotyczne platany i tulipanowce a unikalną aleję tworzą graby. Wyważona i uzupełniająca się konstrukcja bryły z podcieniami w których urządzono galerię rzeźby doskonale łączyły się ze skromnym i klasycznym wystrojem wnętrz. Imponująca kolekcja sztuki i bogate księgozbiory zgromadzone przez ówczesnego właściciela budziły zachwyt i podziw licznie przybywających gości.

Fot. Robert Bartnik

Fot. Robert Bartnik

Tak piękny i gustowny zespół zamkowy gościł m.in. francuskiego poetę  Honoré de Balzaca i przyjaciela Jerzego Lubomirskiego Zygmunta Krasińskiego. Kolejne przebudowy pałacu podnosiły jego prestiż i komfort a znaczny udział w pracach inżynierskich miał inż. Józef Bem, późniejszy bohater Węgier i generał wojsk polskich, projektując system Meinsnera (nawiew ogrzanym powietrzem) funkcjonujący do dziś. Ostatnie prace przy przebudowie obiektu miały miejsce w 1923r. opracowane przez architekta Józefa Gałęzowskiego, wcześniejsze koncepcje z niewiadomych przyczyn nie doczekały się realizacji.

Lata II wojny światowej nie poczyniły istotnych strat w zabudowie jednak jego wyposażenie uległo znacznemu uszczerbkowi w wyniku grabieży niemieckich okupantów, stacjonującej Armii Czerwonej i miejscowej ludności. ocalałą część przekazano w ręce innych jednostek muzealnych m.in. Muzeum – Zamku w Łańcucie i Muzeum Narodowego w Warszawie.

Od początku lat 70. prowadzono kompleksową konserwację i rewaloryzację pałacu przeznaczając go na cele muzealne. Po ukończeniu w połowie lat 80. pełnej konserwacji wnętrz pałacowych, na I piętrze urządzono ekspozycję muzealną, na której eksponowana jest część dawnego wyposażenia uzupełniona zakupami na rynku antykwarycznym. Muzeum nawiązało także kontakty z potomkami ostatniego ordynata Andrzeja Lubomirskiego i tą drogą gromadzi również pamiątki i archiwalia związane z historią rodu książąt Lubomirskich z Przeworska.

Przeworsk malownicze położone miasteczko na Pogórzu Rzeszowskim otoczone rzeką Mleczką od wieków wpisuje się w historię Podkarpacia. Pierwsze wzmianki o osadzie sięgają XIIIw na miejscu dawnego grodu ruskiego na przecięciu ważnych szlaków. Dzięki licznym przywilejom i utworzeniu w XVw powiatu sądowego Przeworsk stał się drugim ośrodkiem miejskim na ziemi przemyskiej. Nie dziwią zatem liczne zabytki ciekawe pod względem architektonicznym a przede wszystkim bogate historycznie. Na przestrzeni dziejów władcami Przeworska były najznamienitsze rody polskie: Tarnowskich, Ostrogskich i Lubomirskich. Dzięki tym ostatnim nabrał charakteru i kunsztu. Przy pracach związanych z budową rezydencji, parków brali udział znani i cenieni ze swego kunsztu architekci Jan Griesmayer i Christian Piotr Aigner oraz sztukator Fryderyk Bauman.

Wiek XV i XVI to rozkwit miasta, stało się centrum życia towarzyskiego, handlu i rzemiosła. Niestety, burzliwe dzieje Rzeczypospolitej również na Przeworsku odcisnęły swe piętno. Miasto pustoszone przez najazdy Tatarskie, wojska Kozackie a także szwedzkie podczas potopu (pod Przeworskiem obozował król Karol X) przyczyniło się do powolnego upadku miasta. Dalszych zniszczeń dokonały liczne pożary i epidemie. Pierwszy rozbiór Polski i panowanie cesarzy austriackich doprowadziło do ruiny cechy rzemiosł a wysokie podatki skutecznie hamowały rozwój miasta.

Historia nie była łaskawa, burzliwe dzieje rysowały rozwój regionu i miasta. Przeworsk położony w malowniczym miejscu jest obecnie prężnym ośrodkiem kultury, nauki i turystyki. Stanowi bardzo ciekawą ofertę dla turystyki kulturowej i krajoznawczej. Miasto a dokładnie Sanktuarium Grobu Bożego stanowi miejsce lokalnego kultu dokąd przybywają liczne pielgrzymki. W 2013 udostępniono platformę widokową na wieży przeworskiego ratusza, skąd podziwiać można zapierająca dech w piersi panoramę miasta. We wspomnianym ratuszu znajduje się także Euroregionalne Centrum Informacji Turystycznej.

Przez Przeworsk przebiegają szlaki turystyczne: Via Regia – odcinek Drogi Świętego Jakuba – szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii, Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich – szlak łączący miejscowości, w których istnieją po dziś dzień rezydencje lub znaczące obiekty ufundowane przez Lubomirskich, Szlak Frontu Wschodniego I wojny światowej, Szlak Architektury Drewnianej (Trasa łącznikowa Przeworsk – Lubaczów), Trasa rowerowa: Przeworsk – Studzian – Nowosielce – Białoboki – Ostrów – Mikulice – Krzeczowice – Urzejowice – Przeworsk). Jednym słowem Przeworsk to mieszanka historii, walorów turystycznych i nowoczesności.

Skontaktuj się z nami!